De beste service voor je auto

APK


Maak een afspraak

Boek nu online een onderhoudsbeurt
 
Maak een afspraak

APK

APK benzine en diesel

€ 25

 

 

OnderhoudOnderhoud

Klein

€ 135,-

Groot

€ 245,-

Reparatie


Reparatie

Gespecialiseerd

in reparaties van alle

merken auto's

Banden


Banden

Zomer- en winterbanden
Bandencheck

Vernieuwen en opslag
 

ChecksChecks

Accu-, airco-, zomer en wintercheck
Schade meldenSchade melden

Plan direct je reparatie in
Schade melden


Vestigingen

Neem contact op

met je dichtsbijzijnde

vestiging.

Ridderkerk   0180 - 39 60 40
Papendrecht   078 - 61 52 455
Dordrecht   078 - 63 09 556
Zwijndrecht   078 - 61 99 350
's-Gravendeel   078 - 67 38 030
Sliedrecht   0184 - 44 48 97
Gorinchem   0183 - 64 58 80
     
     
 

Service Only is 
BOVAG-lid. Wij voldoen aan
de BOVAG-kwaliteitseisen.

 

 

Privacy statement Service Only 

 
Service Only Dordrecht (hierna “Service Only”) is onderdeel van Amega Groep B.V. (hierna “Amega”). In dit privacy statement beschrijft Service Only hoe met persoonsgegevens wordt omgegaan. Voor vragen en/of opmerkingen met betrekking tot dit onderwerp kunt u contact opnemen met:
 
Amega Groep B.V.
Hans van der Linden Financieel directeur
Laan der Verenigde Naties 95
3316 AK Dordrecht
Tel. 078-6321370
Kvk nummer: 24330162
 
 
Persoonsgegevens die wij verwerken
Service Only verwerkt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten of onze producten heeft aangeschaft en/of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Service Only respecteert uw privacy en beschermt de persoonsgegevens die u met ons deelt. Service Only verwerkt de onderstaande persoonsgegevens van u:
 
Naam en adres
Contactgegevens (telefoon, email)
Geboortedatum
Geslacht
Financiële (facturerings)gegevens
Klantnummer (ID)
Chassisnummer voertuig
Kenteken voertuig 
Andere relevante (ongestructureerde) gegevens als aangeleverd door betrokkene zoals de e-mails die u stuurt aan ons.
 
 
Waarom wij persoonsgegevens verwerken
Service Only verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het opbouwen en onderhouden van de klantrelatie inclusief het onderhouden van een
directe relatie tussen de verantwoordelijke en aanverwante financiële
dienstverleners, onder meer voor commerciële doeleinden.
• Het afhandelen van bestellingen (inclusief facturering), het verwerken in financiële
administraties en logistieke afhandeling.
• Het bieden van klantenservice inclusief service rondom het kopen van diensten en
producten, het vervullen van garantieverplichtingen en productherroepingen voor onze
eigen dienstverlening en die van de importeur, het afhandelen van klachten en verzoeken.
• Het in bepaalde gevallen onderhouden van communicatie met tot ons netwerk behorende
dealers/servicepartners om proactief contact met gebruikers op te nemen in het kader van
voertuiggebreken of –storingen of om serviceafspraken te plannen inclusief het mogelijk
maken van mobiliteitsservices.
• Het uitvoeren van eigen marktonderzoek om onze bedrijfsvoering, merken, diensten en
producten te verbeteren.
• Het communiceren met betrokkenen en het bieden van een loyaliteitsprogramma.
• Het versturen van commerciële berichten en het voeren van direct marketingcampagnes.
• Het verbeteren van de inhoud van onze communicatie door deze op uw persoonlijke
voorkeur af te stemmen.
• Het (verder) ontwikkelen en verbeteren van nieuwe en bestaande producten en diensten.
• Het meten van klanttevredenheid, het bieden van managementinformatie en het bepalen
van de algehele bedrijfsstrategie.
• Het bieden van diensten op het internet. 
• Het voldoen aan wettelijke verplichtingen, beslechting van geschillen en handhaving van
onze overeenkomsten.
• Of in verband met andere doeleinden bijvoorbeeld prijsvragen. Dan wordt dat aangegeven op of rond het moment waarop de persoonsgegevens worden verzameld.
 
 
Hoe lang wij gegevens bewaren
Service Only zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt noodzakelijk is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens worden verzameld of voor naleving van wettelijke verplichtingen. Wij hebben een bewaartermijnenbeleid waarin wij bepalen hoe lang gegevens bewaard mogen worden. 
 
 
Delen met derden
Service Only deelt uw persoonsgegevens met derden voor het uitvoeren van
een overeenkomst of andere wettelijke grondslag en/of om te voldoen aan eventueel wettelijke
verplichtingen (zoals bijvoorbeeld een justitieel verzoek). Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor minimaal hetzelfde beveiligingsniveau als bij Service Only ten aanzien van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Service Only blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen. Daarnaast kan Service Only uw persoonsgegevens met uw nadrukkelijke toestemming aan andere derden verstrekken.
Service Only kan uw gegevens ook delen met andere bedrijfsonderdelen binnen Amega wanneer daar een wettelijke grondslag voor bestaat. Indien gegevens naar het buitenland worden verzonden, is dit alleen naar landen met een passend beschermingsniveau. 
 
 
In kaart brengen websitebezoek
Wanneer u onze websites, diensten, applicaties, communicatiediensten (zoals e-mail) en hulpmiddelen bezoekt of gebruikt, kunnen wij cookies, web beacons en andere soortgelijke technologieën voor het opslaan van informatie gebruiken met als doel u een betere, snellere en veiligere browserervaring te kunnen bieden. In sommige gevallen koppelen wij daarbij cookies van onze websites aan bij ons bekende klantgegevens. Dit doen wij om de inhoud van onze communicatie zo goed mogelijk op uw persoonlijke voorkeur af te stemmen. 
 
 
Benadering van betrokkenen
Service Only kan u benaderen met aanbiedingen of andere commerciële informatie. U heeft daarbij altijd de mogelijkheid om u hiervoor af te melden. Bij alle communicatie is aangegeven op welke wijze u dit kunt doen.
 
 
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt uw
verzoek tot inzage, correctie of verwijdering schriftelijk insturen naar info@Service Only.nl. Ook heeft u het recht de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of direct aan een andere partij indien gewenst. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u zelf is gedaan, vragen wij om een kopie van uw identiteitsbewijs bij dit verzoek mee te sturen. Hierbij vragen wij ook om op deze kopie de pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burger servicenummer (BSN) onherkenbaar te maken. Dit ter bescherming van uw eigen privacy. Service Only zal zo snel mogelijk, binnen de wettelijke termijn, op het verzoek reageren.
 
Naast het recht op inzage, correctie, verwijdering en dataportabiliteit heeft u met betrekking tot onze verwerking van uw persoonsgegevens de volgende rechten:
het recht om uw toestemming in te trekken, voor zover onze verwerking van jouw persoonsgegevens daarop is gebaseerd;
het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;
het absolute recht om bezwaar te maken tegen direct marketing;
het recht om bezwaar te maken tegen verwerkingen die plaatsvinden vanwege de gerechtvaardigde belangen van Service Only of een derde (afhankelijk van uw persoonlijke omstandigheden).
 
 
Beveiliging en bescherming van gegevens
Service Only neemt de bescherming van uw gegevens serieus en past passende maatregelen toe om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als uw de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of stuur een e-mail naar info@Service Only.nl. Service Only heeft zowel technische als organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen, zoals bijvoorbeeld het toepassen van beveiligingssoftware (virusscanners, firewalls), strenge toegangsbeveiliging op systemen waarin persoonsgegevens worden verwerkt en het periodiek herzien van beveiligingsmaatregelen op basis van dreigingen.
 
 
Wijzigingen
Service Only is gerechtigd dit privacy statement van tijd tot tijd eenzijdig te wijzigen of aan te vullen. Wij adviseren de inhoud van dit privacy statement regelmatig te raadplegen om op de hoogte te blijven van de laatste wijzigen. Dit statement is voor het laatst herzien in mei 2018.
 

Het laatste nieuws

 

 

Workshop voor personeel Service Only

Op 15 januari volgde het personeel van Service Only Dordrecht de workshop ''Automotive Got Talent'', georganiseerd door Innovam. Het programma bestond uit coachingsgesprekken, rollenspellen, een diner, brainstormsessies en een fotosessie. Leuk aandenken is de tekening die de aanwezige cartoonist heeft gemaakt tijdens de workshop.

Lees meer>

 

€ 25,- korting voor leden ZVV Pelikaan

Ben jij lid van ZVV Pelikaan? Dan profiteer je nu van € 25 korting bij een online werkplaatsafspraak van Service Only Zwijndrecht. Bovendien ontvangt de club € 10 voor elke uitgevoerd servicebeurt waarvan de werkplaatsafspraak online is gemaakt. Vul de kortingscode ''Pelikaan'' in en pak jouw korting!

Lees meer>

 

Spaaractie MarBri van Hogendorpweg

Spaar voor korting oplopend tot € 60,- bij elke € 10,- die u besteedt bij MarBri van Hogendorpweg ontvangt u één zegel (m.u.v. tabak). Sparen kan tot 31-7-2018. Volle kaarten kunnen worden ingeleverd tot 31-12-2018. 

Lees meer>

 

 

Service Only in halve finale BOVAG verkiezing

Service Only heeft op basis van consumentenstemmen via internet een plaats bemachtigd in de halve finale van de verkiezing Autobedrijf van het Jaar 2017-2018.

Lees meer>